L o a d i n g

ยินดีต้อนรับ

โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร
School Logo
กำหนดการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
กำหนดการลงทะเบียน
     เปิดวันที่    10 มิถุนายน 2567     เวลา  18.00  น.
     ถึงวันที่      10 มิถุนายน 2567     เวลา  20.00  น.
สถานะลงทะเบียน
เข้าสู่ระบบ : สำหรับนักเรียน
ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม
คู่มือการใช้งาน : สำหรับนักเรียน
ข้อมูลสถิติลงทะเบียน
เข้าสู่ระบบ : สำหรับครูที่ปรึกษา
เข้าสู่ระบบ : สำหรับผู้ดูแลระบบ
การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ผู้ใช้ : รหัสนักเรียน 5 หลัก , รหัสผ่าน : เลขบัตรประชาชน 13 หลัก

การลงทะเบียน กิจกรรมชุมนุม  ให้เข้าใช้ดังนี้
ผู้ใช้ : รหัสนักเรียน 5 หลัก
รหัสผ่าน : เลขบัตรประชาชน 13 หลัก หรือรหัสคนต่างด้าว

ให้นักเรียนทดลองเข้าระบบ  หากเข้าไม่ได้  ให้ติดต่อครูอภิญญา ด่อนดี  โดยด่วนที่ห้องบริหารงานทั่วไป หรือ ทาง LINE ID : littlebeephueng 

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายละเอียด
การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ผู้ใช้ : รหัสนักเรียน 5 หลัก , รหัสผ่าน : เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
     31 พ.ค. 2567 เวลา 21.58 น.   นางอภิญญา ด่อนดี
ติดต่อสอบถาม

มีข้อสงสัยหรือพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
เกี่ยวกับ กิจกรรมชุมนุม      สำหรับนักเรียน ชั้น ม.4-6  
  ติดต่อ ครูอภิญญา ด่อนดี   ห้องพักครูภาษาไทย 621